Off Canvas

 

Himpunan

  • Slide: Himpunan

    Slide: Himpunan

    Topik Bahasan:

    • Himpunan adalah sekumpulan dari elemen, unsur, atau objek yang mempunyai sifat-sifat tertentu.
    • Elemen/unsur/objek himpunan adalah segala sesuatu yang membentuk himpunan (anggota himpunan).